İçeriğe geç

Ay: Nisan 2020

Tuples

Tuples , çoklu değişken gibidir. Farklı türde birden fazla veri tutabilir. Class ve Struct yapılarının basit halidir Örnek

Swift 5.2 Timer kullanımı

Timer oluşturma işlemi Kurulan Timer’ı devre dışı bırakmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz Daha kısa bir yol olarak aşağıdaki kodu da kullanabilirsiniz.